Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden maken deel uit van c.q. zijn van toepassing op alle door Saviël gedane aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Erkenning elektronische communicatie:
Saviël erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Koper en Saviël komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Saviël gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Overeenkomst:
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door de Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Saviël herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Saviël de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

Prijzen:
-Alle prijzen als vermeld op de website zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.
-Saviël behoudt het recht prijzen te wijzigen.
-Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan blijft de overeenkomst tussen de Koper en Saviël gehandhaafd.

Betaling:
-Saviël zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de aanbetaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bestellingen kunnen via overboeking naar het rekeningnummer van Saviël betaald worden.
-Saviël kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Bezorgkosten:
-Bezorgkosten worden bepaald door de prijzen die PostNL hanteert.  Informatie hierover wordt in de offerte vermeld. Saviël maakt geen winst op de verzend/bezorgkosten.
-Bezorging in het buitenland gelden prijzen die PostNL hanteert.

Levering:
-Levering vindt alleen plaats ná betaling. Bij ophalen van de opdracht door de Koper, mag er ook contant worden betaald, waarna de opdracht zal worden overhandigd.
-Leveringsperiode is gemiddeld voor een tekening 4 weken na betaling. Voor schilderijen gelden andere leveringstijden die in de offerte vermeld zal zijn.
-Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Saviël kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
-De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zeven dagen) contact op te nemen met Saviël. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van Saviël en exclusief de verzendkosten.
-Saviël behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan de Koper te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Saviël gebruikt, of door schuld of nalatigheid van de Koper beschadigd is.
-Saviël kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade, kosten of verlies van het product door toedoen van de Koper of een derde partij.

Overmacht:
-In geval van overmacht is Saviël niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Aansprakelijkheid:
-Voor alle afbeeldingen en foto´s die per post of e-mail opgestuurd worden naar Saviël om nageschilderd/getekend te worden geldt dat de Koper verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.
-De koper mag de voor hem/haar geschilderde/getekende afbeeldingen en foto´s enkel voor eigen gebruik of cadeau inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van Saviël voor commerciële doeleinden te gebruiken.
-Saviël is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het naschilderen/natekenen van foto´s of afbeeldingen te weigeren.

Portret- en auteursrechten:
Voor alle afbeeldingen en foto´s die per post of e-mail opgestuurd worden naar Saviël om nageschilderd te worden geldt dat de Koper verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

Voorwaarden cadeaubon, kortingsbon en acties:
-Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van Saviël en de aangegeven waarde is in euro´s, inclusief BTW. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet in samenhang met andere acties te gebruiken.
-Indien de waarde van een gekozen schilderij hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient in één bestelling gebruikt te worden, een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op restitutie. De cadeaubon of kortingsbon is niet tegen contant geld inwisselbaar. De cadeaubon of kortingsbon kan niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt.
-De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.
-Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon ongeldig.
-Acties zijn tijdelijk, aan verlopen acties kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Saviël
d.saviel86@gmail.com
KVK 65869605